Blog Els beneficis de l’activitat física són hereditaris

Blog

blog

Els beneficis de l’activitat física són hereditaris

  • by cirici
  • 26 de November de 2019

Un recent estudi publicat a la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) ha demostrat a través d’un experiment amb ratolins la transmissió dels efectes positius de l’esport entre generacions.

Al exercici físic moderat se li reconeixen beneficis sobre la salut en general, específicament en la millora de l’aprenentatge i la memòria. Però cap informe havia abordat l’herència intergeneracional d’alguns d’aquestes efectes positius sobretot de les capacitats cognitives.

Els autors de l’estudi, José Luis Trejo i Ángela Fontán-Lozanoa, entre altres; han demostrat que les cries dels pares que fan esport aprenen i memoritzen millor accions espacials i no espacials. Els tres experiments per corroborar aquesta tesis han estat el següents:

  • Inicialment van comparar els fills sedentaris de pares sedentaris amb cries sedentàries de pares que fan exercici de manera regular.
  • Després es van analitzar les cries de pares sedentaris i les cries que tenien després de sotmetre’s a un pla d’entrenament durant un període determinat de temps.
  • Per finalitzar, es van contraposar les cries dels ratolins que no realitzaven exercici físic amb els actius que havien estat concebudes a través de fecundació in vitro i transferència d’embrions.

Els resultats que es van extreure van estar els mateixos en els tres casos.

Les diferencies substancials en el cervell de les cries dels pares actius que es transmeten de pares a fills que es van concloure de l’estudi realitzat van estar que els mitocondris, el centre energètic de les cèl·lules, de les neurones a l’hipocamp, la part del cervell responsable de la memòria i de la orientació de l’espai, es mostren més actius. A més a més, els individus també generen més neurones.

No només deixem en herència a la nostra descendència les conseqüències negatives en el nostre organisme de l’ansietat i l’estrès sinó també podem transmetre bons valors de l’esport.

Ara ja teniu una motivació més per animar-vos a fer esport a Nova Icària Esport & Fit: per millorar les properes generacions.

Nova Icària © 2017. Tots els drets reservats
Av. Icària, 167 - Tel. 93.221.25.80 - 08005 Barcelona